Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1011. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci, stran 2143.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Gornji Petrovci na 13. redni seji dne 23. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
1. člen
Politične stranke, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na volitvah 2010 v Občinski svet Občine Gornji Petrovci, dobijo sredstva iz proračuna Občine Gornji Petrovci sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah za člane občinskega sveta.
2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Občine Gornji Petrovci, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. člen
Sredstva za financiranje političnih strank se določijo v višini 0,50 EUR mesečno za glas, pridobljen na volitvah za člane občinskega sveta.
4. člen
Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun političnih strank vsake tri mesece.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 007-0001/2012-7
Gornji Petrovci, dne 26. marca 2012
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.