Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1031. Sklep o tehničnem popravku v Poročilu o izidu predčasnih volitev v državni zbor, stran 2173.

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US; v nadaljevanju: ZVDZ) in 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10) izdajam naslednji
S K L E P
1. V Poročilu o izidu predčasnih volitev poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 103/11) se v točki IV. prvega dela, v odstavku »V II. volilni enoti – sedež Postojna« ime in priimek »Tina Komel« nadomesti z imenom in priimkom »Jerko Čehovin«.
2. V prvem delu, v točki V. se v navedbi liste pod zaporedno številko 26. »LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIV­NA SLOVENIJA v volilni enoti II.:« ime in priimek »Jerko Čehovin« nadomesti z imenom in priimkom »Tina Komel«.
3. V točki IV. prvega dela se pri V. volilni enoti – sedež Celje doda na koncu naslednje besedilo:
»DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
(1 mandat)
1. Karl Viktor Erjavec«
4. V točki V. prvega dela se pri 8. mandatu, podeljenem po določbah 92. in 93. člena ZVDZ oznaka volilne enote »I.« nadomesti z oznako »IV.«.
Št. 040-1/2012-18
Ljubljana, dne 20. marca 2012
Dušan Vučko l.r.
direktor