Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3294. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)
3295. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-D)
3296. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-C)
3297. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E)
3298. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-H)

MINISTRSTVA

3299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev
3300. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja

USTAVNO SODIŠČE

3301. Odločba o odpravi 2. člena Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana

OBČINE

Kostanjevica na Krki

3302. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona Kostanjevica na Krki – 1. faza«
3303. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kostanjevica na Krki

Kranj

3304. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

Krško

3305. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
3306. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško
3307. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Krško in Občine Kostanjevica na Krki za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih

Straža

3308. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto
3309. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
3310. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Straža v najem
3311. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v lasti Občine Straža
3312. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013
3313. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Osnovna šola Vavta vas«
3314. Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro

Štore

3315. Odlok o režijskem obratu v Občini Štore
3316. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih v Občini Štore
3317. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Štore
3318. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Štore
3319. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore

Zreče

3320. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zreče
3321. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zreče
3322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011
3323. Pravilnik o sprejemu otrok v javni zavod Vrtec Zreče
3324. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
3325. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč javno dobro
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti