Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3303. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kostanjevica na Krki, stran 10086.

Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 7. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Kostanjevica na Krki
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) prejme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za nakup:
– krme za divjad,
– semen in umetnih gnojil za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah,
– projekt vlaganja male divjadi (fazan) v okolje,
– ostalih sredstev za izvajanje biotehničnih ukrepov.
V proračunu občine bodo sredstva na strani prihodkov izkazana na podkontu 710306 – Prihodki iz naslova podeljenih koncesij, na strani odhodkov pa na proračunski postavki 50060000 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo, v okviru podprograma 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali.
3. člen
Upravičenec do namenskih sredstev iz tega naslova je Lovska družina Kostanjevica na Krki – koncesionar, ki ima podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine.
Občina bo prejete namenske prihodke iz tega naslova izplačala upravičencu na podlagi prejetega zahtevka, kateremu mora biti priložena dokumentacija, s katero upravičenec dokazuje namensko porabo sredstev po tem odloku.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2011-1
Kostanjevica na Krki, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti