Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3314. Sklep o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro, stran 10102.

Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), na podlagi 17. in 18. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09), 14. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 72/06 in 20/10) ter 7. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14 /07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji dne 22. 9. 2011 sprejel
S K L E P
o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro
1. člen
Občinski svet Občine Straža ugotavlja, da je zaradi »Izgradnje kolesarske steze in pločnika ob lokalni cesti LC 295043 Bršljin–Prečna–Straža v Občini Straža« po projektu podjetja ACER, št. PR – R5/2010 iz marca 2011, izkazana javna korist za:
1. razlastitev dela zemljišč parc. št.:
– 1412/1, ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 39 m2, vpisan pri ZKV 1889,
– 1413/1, dvorišče, v izmeri 60 m2, vpisano pri ZKV 1889,
– 1440, dvorišče, v izmeri 49 m2, vpisano pri ZKV 318,
– 2881, njiva, v izmeri 321,5 m2, vpisana pri ZKV 343,
– 2880/1, njiva, v izmeri 270 m2, vpisana pri ZKV 1515,
– 2880/2, travnik, v izmeri 160 m2, vpisana pri ZKV 1515,
– 2820/2, dvorišče, v izmeri 17 m2, vpisano pri ZKV 224.
2. člen
Gradnja je ustrezna glede vrste dopustnih gradenj in drugih del. Predvidena je novogradnja površine za pešce in kolesarje, ki je skladna z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto. Poteka po območju kmetijskih in stavbnih zemljišč.
Gradnja je skladna z varovanjem in merili urejanje sfere javnega. Za vsak posamezen infrastrukturni vod je pridobljeno soglasje upravljavca posameznega infrastrukturnega sistema.
3. člen
Območja posega na tangirane parcele so prikazane na kartah izseka iz katastrske situacije, ki je v prilogi tega sklepa.
4. člen
Zgrajena infrastruktura predstavlja izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, še posebej pešcev in kolesarjev. Zgrajena kolesarska steza in pločnik ob lokalni cesti LC 295043 Bršljin–Prečna–Straža v Občini Straža predstavlja del varne poti otrok v šolo.
5. člen
Ta sklep se začne izvajati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-28/2011-3
Straža, dne 22. septembra 2011
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti