Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

447. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-B)
448. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-A)
449. Zakon o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4)
450. Zakon o mednarodni zaščiti (uradno prečiščeno besedilo) (ZMZ-UPB2)
451. Zakon o matičnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZMatR-UPB2)
452. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB6)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

484. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

453. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Mexico Cityju, v Združenih mehiških državah

MINISTRSTVA

454. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
456. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Zdravstvenem svetu

USTAVNO SODIŠČE

458. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

459. Dopolnitev Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer

OBČINE

Bistrica ob Sotli

460. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2011
461. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2011

Bovec

462. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Letališče«

Hrpelje-Kozina

463. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v Občini Hrpelje - Kozina

Ljubljana

464. Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Medvode

465. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode
466. Pravilnik o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

Mežica

467. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Mežica

Novo mesto

468. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Športno-rekreacijski park Portoval v Novem mestu

Polzela

469. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2011
470. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2012

Postojna

471. Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Slovenska Bistrica

472. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Boldirev na Pragerskem

Škofja Loka

473. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki

Škofljica

474. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2011

Šmartno pri Litiji

475. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
476. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011

Trebnje

477. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje

Vitanje

478. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2011
479. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Vitanje
480. Odlok o ustanovitvi svetov vaških skupnosti in Trške skupnosti Občine Vitanje
481. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žiri

482. Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žiri

Žužemberk

483. Sklep o imenovanju podžupana Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti