Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

461. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2011, stran 1191.

Na podlagi 37. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 3. redni seji dne 10. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2011
I.
Občina Bistrica ob Sotli daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«.
Cena storitve »Pomoč družini na domu« znaša v letu 2011 15,57 EUR na efektivno uro.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve »Pomoč družini na domu« 10,57 EUR na efektivno uro.
Po odbiti subvenciji znaša cena socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za uporabnike 5,00 EUR na efektivno uro.
II.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času se poveča za 40% in znaša 21,80 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 14,80 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,00 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50% in znaša 23,35 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 15,85 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,50 EUR.
III.
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, z dne 8. 10. 2010.
Št. 032-0009/2010-02-03
Bistrica ob Sotli, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.