Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

456. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 1185.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10 in 88/10) izdaja ministrica za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10 in 104/10) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: občina (občinska uprava), Razpon plačnega razreda: 44–54« vrstica:
»
+---------+----------------+-----------+---------------+--------+
|75949  |OBČINA POSTOJNA |B017801  |Direktor/tajnik|48   |
|     |        |      |OBČ UPR    |    |
+---------+----------------+-----------+---------------+--------+
«
nadomesti z vrstico, ki se glasi:
»
+---------+----------------+-----------+---------------+--------+
|75949  |OBČINA POSTOJNA |B017801  |Direktor/tajnik|50   |
|     |        |      |OBČ UPR    |    |
+---------+----------------+-----------+---------------+--------+
«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-105/2011/7
Ljubljana, dne 11. februarja 2011
EVA 2011-3111-0013
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo