Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

481. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1225.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.št. 729/1 pot v izmeri 1114 m2, parc.št. 732/4 pot v izmeri 58 m2 in parc.št. 729/4 pot v izmeri 171 m2, vse vpisane v vložni številki 139, k.o. Stenica. Te parcele postanejo lastnina Občine Vitanje in se odpišejo od dosedanje vložne številke 139, k.o. Stenica in se pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka _____, k.o. Stenica, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-01/2011-08
Vitanje, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.