Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3148. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
3149. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike

Sklepi

3150. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu

Drugi akti

3179. Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo

MINISTRSTVA

3151. Pravilnik o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti
3152. Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah
3153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
3154. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
3155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda
3156. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
3180. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2009

BANKA SLOVENIJE

3157. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa
3158. Sklep o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
3159. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev
3160. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki

SODNI SVET

3161. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesto predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3162. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3163. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede
3164. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici
3165. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Litija

OBČINE

Braslovče

3166. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica)

Gorenja vas-Poljane

3167. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grad

3168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2009
3169. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Kozje

3170. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla
3171. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013

Kranjska Gora

3172. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Rateče vzhod R-SK2

Lendava

3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje

Nova Gorica

3174. Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

Pivka

3175. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka in Okoljskega poročila

Rogašovci

3176. Sklep o višini najemnine za montažni prireditveni šotor

Škocjan

3177. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brinjevec 1

Žetale

3178. Odlok o javnem redu v Občini Žetale

POPRAVKI

3181. Popravek Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
3182. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti