Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3167. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9634.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji dne 7. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišči parc. št. 941/4, pot v izmeri 223 m2, in parc. št. 941/5, pot v izmeri 188 m2, vpisani v z. k. vl. št. 152, k.o. Podjelovo Brdo, kot javno dobro, prenehata biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišči, navedeni v 1. točki tega sklepa, odpišeta iz z. k. vl. št. 152, k.o. Podjelovo Brdo. Vpišeta se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-01/2009-005
Gorenja vas, dne 7. maja 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost