Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3164. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, stran 9622.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS – UPB3, 59/07 – ZŠtip in 15/08 – odločba US in 64/08) je senat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici na 13. korespondenčni seji dne 8. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju II. stopnje in diplomo o doktoratu III. stopnje.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini zgornjega dela na modri podlagi natisnjen znak Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v beli barvi.
Diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju II. stopnje, diplomo o doktoratu III. Stopnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa, strokovni naslov, znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj izdaje, pečat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in podpis dekana/dekanice.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici ter podpis dekana/dekanice Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Vzorca diplome o pridobljeni dodiplomski in podiplomski izobrazbi sta objavljena v prilogi tega sklepa in sta njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave.
Št. 266/09
Nova Gorica, dne 8. septembra 2009
doc. dr. Matevž Tomšič l.r.
Dekan

AAA Zlata odličnost