Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3163. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede, stran 9621.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS-UPB3) je Senat Fakultete za komercialne in poslovne vede na 28. seji dne 4. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Fakultete za komercialne in poslovne vede
1. člen
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju: FKPV) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javni izobrazbi:
– diplome o zaključenih visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje;
– diplome o zaključenih magistrskih študijskih programih druge stopnje;
– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu;
– dvojnike diplom.
2. člen
Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
3. člen
Diploma se izdaja na posebno obarvanem papirju, zaščitenem z zaporedno številko listine.
Na papirju dimenzij 210 mm x 297 mm je v sredini zgornjega dela kot slepi žig odtisnjen znak FKPV, desno od znaka je z običajnim tiskarskim odtisom odtisnjeno ime fakultete, v isti vrsti levo in desno od znaka pa so s toplotnim tiskom odtisnjene črke znaka FKPV.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, ime zaključenega študijskega programa, podeljeni strokovni naslov in datum diplomiranja. Diploma ima zaporedno številko pri posameznem programu, kraj in datum izdaje, odtisnjen pečat FKPV, ter lastnoročni podpis direktorja/direktorice in dekana/dekanje.
Ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, datum diplomiranja, zaporedna številka diplome pri posameznem programu ter kraj in datum izdaje so črne barve. Ostali podatki, razen odtisnjenega pečata FKPV, zaporedne številke listine ter lastnoročnih podpisov direktorja/direktorice in dekana/dekanje, so v modri barvi.
4. člen
Številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega programa in zaporedne številke diplomanta.
5. člen
Vse diplome, ki jih izda FKPV, so javne listine in so napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi. Njeno vsebino določi minister, pristojen za visoko šolstvo. Pisana je v slovenskem in angleškem jeziku.
6. člen
FKPV izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, če je iz evidenc FKPV razvidno, da je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Na dvojnik diplome se v zgornji desni kot zapiše, da gre za dvojnik, ostali podatki so enaki kot pri originalu. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku direktorja/direktorice in dekana/dekanje FKPV zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanja in direktor/direktorica FKPV podpišeta skladnost podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na podlagi katere se izdaja dvojnik diplome. Na hrbtno strani dvojnika diplome se odtisne pečat FKPV.
V Evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za vse diplome izdane po 19. marcu 2009.
Predsednica Senata
doc. dr. Marjana Merkač Skok l.r.
Dekanja

AAA Zlata odličnost