Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3171. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013, stran 9638.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/04) je Občinski svet Občine Kozje na 24. redni seji dne 1. 9. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 87/07).
2. člen
V 5. členu pravilnika se v tabeli pri Ostali ukrepi občine doda ukrep 11. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.
3. člen
V 6. členu pravilnika se doda odstavek, ki se glasi:
(7) za ukrep iz 23. člena:
– udeleženci rednega izobraževanja kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine.
4. člen
Doda se nov 23. člen pravilnika, ki se glasi:
»Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
I. Namen:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Kozje, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij.
II. Cilji ukrepa so:
– povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Kozje in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Kozje.
IV. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– potrdilo o rednem vpisu,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o neprejemanju oziroma neupravičenosti do republiške štipendije,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
V. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
VI. Bruto intenzivnost pomoči je:
– podpora na dijaka se določi z letnim razpisom.
VII. Upravičenci do sredstev so:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Kozje, ki ne ponavljajo letnika,
– za posamezno kmetijsko gospodarstvo je lahko samo en upravičenec do prejemanja te štipendije.«
Ostali členi pravilnika se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009-24/02
Kozje, dne 1. septembra 2009
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost