Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3172. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Rateče vzhod R-SK2, stran 9639.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Rateče vzhod R-SK2
1. člen
V Uradnem listu RS, št. 16/08, z dne 15. 2. 2008, je bil objavljen Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Rateče vzhod R-SK 2.
2. člen
Osnutek OPPN za Rateče vzhod R SK 2 zajema naslednje zemljišče parcele: 296/1, 298 297, 301/3, 303/8, 303/7, 303/9, 313/4, 303/11, 303/6, 299, 302/1, 300/2, 300/3, 286/2, 287/1, 292/1, 293, 294, 295/5, 296/2, 288, 289/2, 287/2 vse k.o. Rateče.
3. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za Rateče vzhod R-SK2, ki ga je izdelalo podjetje APP Jesenice, št. projekta I/3266-1/08, v avgustu 2009 se javno razgrne.
4. člen
Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v sejni sobi Krajevne skupnosti Rateče, Rateče 22.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 21. 9. 2009, do vključno 21. 10. 2009.
5. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki bo organizirana v dvorani Krajevne skupnosti Rateče, v sredo, dne 7. 10. 2009, s pričetkom ob 18. uri.
6. člen
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnjenemu osnutku odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505/6-6/2008-BP
Kranjska Gora, dne 3. septembra 2009
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost