Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

Št. 40/2009 Ob-6103/09 , Stran 2317
Na osnovi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08), Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje delovno mesto ravnatelja gimnazije. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje določene v 53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer: – za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit (kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata). Ravnatelj bo imenovan od 17. 3. 2010 za obdobje petih let. Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom, potrdilom o nekaznovanju v skladu s 107. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter načrtom vodenja šole v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Za razpis«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku tridesetih dni po končanem postopku izbire.

AAA Zlata odličnost