Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3157. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa, stran 9615.

Na podlagi prvega odstavka 14. člena in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vsebini in uporabi slovenske strukture mednarodne številke bančnega računa
1. člen
(predmet urejanja)
Ta sklep ureja:
1. slovensko strukturo mednarodne številke bančnega računa (International Bank Account Number; v nadaljevanju IBAN), ki se uporablja kot enolična identifikacijska oznaka plačilnega računa (v nadaljevanju: številka plačilnega računa) pri ponudnikih plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnikih plačilnih storitev, ki opravljajo plačilne storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji;
2. pravila glede označevanja plačilnih računov pri ponudnikih plačilnih storitev z enoličnimi oznakami v strukturi iz prve alinee tega člena.
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, v nadaljevanju: ZPlaSS).
3. člen
(označevanje plačilnih računov pri ponudnikih plačilnih storitev)
Ponudniki plačilnih storitev lahko označujejo plačilne račune z enoličnimi oznakami v strukturi številke plačilnega računa, kot je določena v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim predpisom.
Ponudnik plačilnih storitev ne sme dodeliti posameznemu plačilnemu računu enake številke plačilnega računa, kot jo ima ali jo je imel drug plačilni račun pri tem ponudniku plačilnih storitev, razen če je od zaprtja tega računa minilo najmanj 10 let.
4. člen
(številka plačilnega računa)
Številka plačilnega računa je oblikovana v strukturi IBAN, ki je določena s standardom ISO 13616.
Številka plačilnega računa je sestavljena iz 19 črkovnih in numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:
1. oznaka države – Slovenije (d),
2. kontrolna številka plačilnega računa (e) in
3. del številke plačilnega računa, ki šteje kot osnovna številka bančnega računa (Basic Bank Account Number; v nadaljevanju BBAN) znotraj strukture IBAN in je razdeljen v naslednje sklope, v zapisanem zaporedju:
– identifikacija ponudnika plačilnih storitev in njegove organizacijske enote (b),
– identifikacija imetnika plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev (a) in
– kontrolna številka BBAN (c).
5. člen
(oznaka države)
Oznaka države – Slovenije (d) je določena po standardu ISO 3166 in je sestavljena iz 2 črkovnih znakov: »SI«.
6. člen
(kontrolna številka plačilnega računa v strukturi IBAN)
Kontrolna številka plačilnega računa v strukturi IBAN (e) je sestavljena iz 2 numeričnih znakov. Za izračun kontrolne številke plačilnega računa v strukturi IBAN se uporablja standard ISO 7064, MOD 97-10.
Primer izračuna kontrolne številke plačilnega računa v strukturi IBAN je v prilogi 1 k temu sklepu.
7. člen
(identifikacija ponudnika plačilnih storitev in njegove organizacijske enote)
Identifikacija ponudnika plačilnih storitev in njegove organizacijske enote (b) je sestavljena iz 5 numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednja dva sklopa, v zapisanem zaporedju:
– dvomestna identifikacija ponudnika plačilnih storitev (b1) in
– trimestna identifikacija organizacijske enote (b2).
Dvomestno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih storitev (b1) na podlagi zahteve ponudnika plačilnih storitev določi Banka Slovenije.
Seznam oznak ponudnikov plačilnih storitev, ki pridobijo identifikacijsko oznako pri Banki Slovenije, je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.
Ponudnik plačilnih storitev sam določi eno ali več trimestnih identifikacijskih oznak (b2), ki lahko označujejo tudi njegove organizacijske enote. Seznam teh oznak vodi ponudnik plačilnih storitev.
8. člen
(identifikacija plačilne institucije)
Ne glede na določbe 7. člena tega sklepa Banka Slovenije ponudniku plačilnih storitev, ki je plačilna institucija, na podlagi njegove zahteve določi petmestno identifikacijsko oznako (b).
Identifikacijska oznaka plačilne institucije je sestavljena iz dvomestne identifikacije (b1), ki je pri vseh plačilnih institucijah enaka »91«, ter trimestne identifikacije (b2), ki označuje posamezno plačilno institucijo.
Identifikacijska oznaka plačilne institucije ne vsebuje identifikacije njenih organizacijskih enot.
9. člen
(identifikacija imetnika plačilnega računa)
Identifikacija imetnika plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev (a) je sestavljena iz 8 numeričnih znakov in jo določi posamezni ponudnik plačilnih storitev, ki vodi plačilni račun imetnika.
10. člen
(kontrolna številka BBAN)
Kontrolna številka BBAN (c) je sestavljena iz 2 numeričnih znakov. Za izračun kontrolne številke BBAN se uporablja poenostavljen postopek standarda ISO 7064, MOD 97-10.
Primer izračuna kontrolne številke BBAN je v prilogi 1 k temu sklepu.
11. člen
(zapis)
Številka plačilnega računa se zapiše v naslednji obliki:
1. elektronski zapis: znaki si sledijo brez presledkov ali ločilnih znakov
(d)(d)(e)(e)(b)(b)(b)(b)(b)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(c)(c),
2. vizualni zapis: znaki se zapišejo v skupinah po štiri znake s presledki
(d)(d)(e)(e) (b)(b)(b)(b) (b)(a)(a)(a) (a)(a)(a)(a) (a)(c)(c).
Primer zapisa številke plačilnega računa je v prilogi 2 k temu sklepu.
12. člen
(prehodna določba)
Dvomestne identifikacijske oznake, ki jih je Banka Slovenije posameznim ponudnikom plačilnih storitev dodelila pred uveljavitvijo tega sklepa, se uporabljajo naprej kot dvomestne identifikacijske oznake iz drugega odstavka 7. člena tega sklepa.
13. člen
(končna določba)
Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.
Ljubljana, dne 1. septembra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost