Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

Ob-6111/09 , Stran 2318
Na podlagi 12. člena statuta Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje 1. vodje Laboratorija za okoljske vede in inženirstvo m/ž (L05), 2. vodje Laboratorija za polimerno kemijo in tehnologijo m/ž (L07). Vodjo laboratorija imenuje direktor, ob mnenju znanstvenega sveta in soglasju upravnega odbora. Imenovan je za 4 leta in je po končanem mandatu lahko znova imenovan. Pričetek mandata pod prvo točko je 6. 5. 2010 ali po dogovoru. Pričetek mandata pod drugo točko je 16. 1. 2010 ali po dogovoru. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – doktorat znanosti, – mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih letih, – izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta (29. člen Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti), – vodstvene in organizacijske sposobnosti. Prijava mora vsebovati: – življenjepis in bibliografske podatke, – program delovanja oziroma usmeritve za delo laboratorija. Informacije so kandidatom na voljo pri direktorju Kemijskega inštituta, po telefonu 01/47-60-210. Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite do 29. 9. 2009 na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis l-2010«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi.

AAA Zlata odličnost