Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2006 z dne 22. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2006 z dne 22. 9. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4179. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4180. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Estoniji
4181. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Japonskem
4182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Odloki

4183. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4184. Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
4185. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Orlove glave na Voglu
4186. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Pesnik na Ribniškem Pohorju
4187. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
4188. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

4189. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa

Drugi akti

4190. Odločba o imenovanju vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
4191. Odločba o imenovanju vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

MINISTRSTVA

4192. Pravilnik o uporabi prisilnih sredstev v carinski službi
4193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč
4194. Pravilnik o vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
4195. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medicinskih pripomočkih
4196. Sklep o določitvi roka za vključitev Zavoda za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
4197. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove – Zdravstvene fundacije za tobačno kontrolo
4198. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
4220. Sklep o javni razgrnitvi predloga najustreznejše variantne rešitve za odsek avtoceste Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in Sklic 2. prostorske konference

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4199. Poročilo o gibanju plač za julij 2006
4200. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
4201. Sklep o začasni oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za nadzor

OBČINE

Benedikt

4202. Statut Občine Benedikt

Cerkvenjak

4203. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2006

Divača

4204. Sklep o potrditvi mandata
4205. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača
4206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4207. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4208. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4209. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4210. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4211. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4212. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4213. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

4214. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Novo mesto

4215. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva v Novem mestu

Podlehnik

4216. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Ptuj

4217. Program priprave Strategije prostorskega razvoja občin v Spodnjem Podravju za Mestno občino Ptuj ter občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale

Rogatec

4218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2006

Vitanje

4219. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vitanje

POPRAVKI

4221. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno dejavnost d.o.o.
4222. Popravek Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti