Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2006 z dne 25. 9. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4249. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4223. Uredba o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu
4250. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

MINISTRSTVA

4224. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja AVTOSERVISER
4225. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja AVTOKAROSERIST
4247. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anaemia infectiosa equorum)
4248. Pravilnik  o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi

OBČINE

Bled

4226. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2006 – I
4227. Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odstranitev nepravilno parkiranih vozil in bivalnih priklopnikov
4228. Pravilnik o obliki in izdaji evidenčne oznake in opreme kočije in načinu izdaje dovolilnice za prevoz vozil

Dobrepolje

4229. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2003
4230. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2004
4231. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2006
4232. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Dobrepolje

Dobrna

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Guteneg, Dobrna
4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna

Horjul

4235. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul

Ig

4236. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2006

Komen

4237. Odlok o prazniku in o priznanjih Občine Komen

Kranj

4238. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v Mestni občini Kranj

Krško

4239. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo večnamenskega objekta z dvorano v Krajevni skupnosti Dolenja vas

Pivka

4240. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Pivka

Podčetrtek

4241. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006

Slovenske Konjice

4242. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

4243. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Trebnje

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2006 – rebalans 3

Videm

4245. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Videm za leto 2006
4246. Sklep o razrešitvi člana volilne komisije in Sklep o imenovanju novega člana volilne komisije Občine Videm

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost