Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006, Kazalo


DRŽAVNI SVET

4151. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnega svetnika

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4152. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Hašemitski kraljevini Jordaniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4153. Uredba o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic
4154. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah
4155. Uredba o prevzemanju odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja

MINISTRSTVA

4156. Pravilnik o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega pravobranilca
4157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
4158. Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
4159. Program priprave državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Maribor–Ljubljana in avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu
4160. Seznam harmoniziranih standardov, ki dopolnjuje seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo

BANKA SLOVENIJE

4161. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
4162. Sklep o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4163. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Benedikt

4164. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Benedikt

Črnomelj

4165. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

4166. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Nova Gorica

4167. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
4168. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4169. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Odranci

4170. Sklep o javnem dobru

Osilnica

4171. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica

Ravne na Koroškem

4172. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Slovenj Gradec

4173. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje

Vransko

4174. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode
4175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko
4176. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Vrhnika

4177. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče

POPRAVKI

4178. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1-Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti