Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4169. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, stran 10085.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 93/05) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 7. septembra 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc.št. 249/1 pot v izmeri 116 m² k.o. Vitovlje.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-03-44/2004
Nova Gorica, dne 7. septembra 2006
Podžupan
Občine Nova Gorica
Andrej Miška l.r.