Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4166. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 10084.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 45/94, 57/94, 14/95, 73/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 56/03 in 137/04) ter sklepa 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 23. 1. 2001 izdaja župan Občine Ig
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini s parc. št. 1480/5 pot v izmeri 538 m2 z.k.v. št. S003, k.o. Dobravica se ukine javno dobro.
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Ig.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/041/2006-477
Ig, dne 14. septembra 2006
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.