Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4170. Sklep o javnem dobru, stran 10085.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) ter na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04) je Občinski svet Občine Odranci na 20. redni seji dne 3. 8. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o javnem dobru
I.
Po vzpostavitvi lastninske pravice Občine Odranci se na novo nastalih parcelah, ki ustrezajo parcelnim št. 149, 150, 151, 196, 1637/2, in delno parc. št. 962, 249, 252, 253 vse k.o. Odranci, vzpostavi režim javnega dobra.
II.
Po uveljavitvi tega sklepa Občinskega uprava Občine Odranci izda odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na zemljišču iz 1. točke tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe se izvede zaznamba o javnem dobru na navedenih parcelah v zemljiški knjigi.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 163-20/2006
Odranci, dne 3. avgusta 2006
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.