Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko, stran 10093.

Na podlagi 19., 20. in 21. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 odl. US,), 2. in 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr., 56/98, 73/98 – popr., 75/98 – popr., 67/98 – odločba US, 72/98 – odločba US, 75/98 in 28/01 – odločba US) in 10., 14. in 15. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99, 38/02), je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 11. 9. 2006 sprejel naslednji
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko
1. člen
S tem odlokom se 5. člen Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/02 spremeni tako, da glasi:
»Ta Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana.«.
2. člen
Ostale določbe Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko, (Uradni list RS, št. 38/02) ostanejo nespremenjene.
Št. 00607/1/02
Vransko, dne 11. septembra 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.