Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4178. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1-Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu, stran 10096.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na svoji 41. redni seji dne 12. septembra 2006 sprejel naslednji popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1-Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu, objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/06 z dne 12. 3. 2004:
P o p r a v e k
V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1-Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23-1004/04 z dne 12. 3. 2006, se za osmo alineo točke Objekt A 4. člena doda deveta alinea, ki se glasi:
– na južni strani objekta je dovoljena gradnja rizalita – izzidka preko gradbene meje, katere tloris ne sme presegati dve tretjini dolžine in širine dovoljenega previsa.
Št. 350-03-27/2003
Slovenj Gradec, dne 12. septembra 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.