Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4172. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne, stran 10086.

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 108/03) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01 in 65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na svoji 32. redni seji dne 28. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
I.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi – javno dobro na nepremičninah parc.št. 124/1 v izmeri 779 m2, parc. št. 124/3 v izmeri 92 m2, parc. št. 124/4 v izmeri 337 m2 in parc. št. 124/5 v izmeri 59 m2, vse pripisane pri z.k.vl.št. 268, vse k.o. Ravne.
II.
Nepremičnina preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi – javnega dobra in se vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koroškem.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0-0006/2006-107
Ravne na Koroškem, dne 8. septembra 2006
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.