Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4171. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica, stran 10085.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) in 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) ter Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica je Občinski svet Občine Osilnica na 20. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica
I.
V Občinski volilni komisiji Občine Osilnica se razrešita:
– Marjan Bastar, Kočevje, Kajuhovo naselje 17 – namestnik predsednika
in
– Ivan Janeš, Kočevje, Trg svetega Jerneja 2 – namestnik članice.
II.
V Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica se do konca mandata volilne komisije, imenovana 21. 3. 2003, imenujeta:
– Nataša Prelesnik, Kočevje, Kocljeva ulica 5 – namestnica predsednika
in
– Darja Vesel, Sela 28, Osilnica – namestnica članice.
III.
Sedež občinske volilne komisije je v Osilnici št. 11.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 106/2006
Osilnica, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l.r.