Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4797. Zakon o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZLet-UPB1)
4798. Zakon o varstvu novih sort rastlin (uradno prečiščeno besedilo) (ZVNSR-UPB1)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4828. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje stalnega predstavništva Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju

MINISTRSTVA

4799. Odločba o izdaji soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Protour, ustanova za pomoč športnikom
4829. Program priprave državnega lokacijskega načrta za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
4830. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4800. Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije
4801. Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine
4802. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine
4803. Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine

OBČINE

Braslovče

4804. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2006

Kamnik

4805. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu B31 Povezovalka

Komen

4806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen

Kozje

4807. Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje

Kungota

4808. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec

Ptuj

4809. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj
4810. Tarifni sistem  za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj

Razkrižje

4811. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje v Gibini v Občini Razkrižje

Šempeter-Vrtojba

4812. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba
4813. Pravilnik o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih

Škocjan

4814. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan
4815. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan

Trebnje

4816. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4817. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
4818. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Velika Polana

4819. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Velika Polana

Veržej

4820. Odlok o predkupni pravici Občine Veržej na nepremičninah
4821. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006
4822. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Veržej

Vitanje

4823. Statut Občine Vitanje
4824. Poslovnik občinskega sveta
4825. Poslovnik nadzornega odbora Občine Vitanje
4826. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vitanje

Žalec

4827. Razpis ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Griže

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost