Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4807. Poročilo o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje, stran 11751.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in 70/06 – odl. US) in zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida volitev v Občini Kozje z dne 23. 10. 2006 je občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana, članov občinskega sveta ter članov svetov KS v Občini Kozje
I.
Občinska volilna komisija je na seji dne 23. 10. 2006 ugotovila izide glasovanja za volitve župana, članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Kozje.
II.
V Občini Kozje je od skupnega števila volivcev, 2871, glasovalo 1861 volivcev, kar znaša 64,82% vseh volilnih upravičencev.
III.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1861 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 1848 veljavnih glasovnic.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Dušan Andrej Kocman 1661 89,88%,
2. Mirko Kunst 187 10,12%.
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen Dušan Andrej Kocman.
IV.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Kozje so določene tri volilne enote, kjer se skupno voli petnajst članov občinskega sveta.
V prvi volilni enoti se voli pet članov sveta. Volilni izidi so bili naslednji:
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Ime liste                  |št. glasov|% glasov | št.  |
|                       |     |     |mandatov|
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka  |  70  | 12,17 |  1  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Socialni demokrati              |  76  | 13,22 |  1  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Slovenska demokratska stranka – SDS     |  144  | 25,04 |  1  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|EU demokrat                 |  14  | 2,43  |  /  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|SLS Slovenska ljudska stranka        |  155  | 26,96 |  1  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Liberalna demokracija Slovenije       |  63  | 10,96 |  /  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|DeSUS – Demokratična stranka upokojencev   |  53  | 9,22  |  1  |
|Slovenije                  |     |     |    |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Terezija Trupi – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka,
2. Andrej Žlender – Socialni demokrati,
3. Franc Plahuta – Slovenska demokratska stranka – SDS,
4. Andrej Tacer – SLS Slovenska ljudska stranka,
5. Andrej Kolar – DeSUS -Demokratična stranka upokojencev Slovenije.
V drugi volilni enoti se voli pet članov sveta. Volilni izidi so bili naslednji:
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Ime liste                  |št. glasov|% glasov | št.  |
|                       |     |     |mandatov|
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka  |  64  | 10,21 |  /  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Socialni demokrati              |  89  | 14,19 |  1  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Slovenska demokratska stranka – SDS     |  185  | 29,51 |  2  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|EU demokrat                 |  9   | 1,44  |  /  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|SLS Slovenska ljudska stranka        |  125  | 19,94 |  1  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|Liberalna demokracija Slovenije       |  102  | 16,27 |  1  |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
|DeSUS – Demokratična stranka upokojencev   |  53  | 8,45  |  /  |
|Slovenije                  |     |     |    |
+---------------------------------------------+----------+---------+--------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Danijel Štus – Socialni demokrati,
2. Martin Moškon – Slovenska demokratska stranka – SDS,
3. Miloš Čepin – Slovenska demokratska stranka – SDS,
4. Božidar Sok – SLS Slovenska ljudska stranka,
5. Veljko Kolar – Liberalna demokracija Slovenije.
V tretji volilni enoti se voli pet članov sveta. Volilni izidi so bili naslednji:
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|Ime liste                   |št. glasov|% glasov|  št.  |
|                       |     |    | mandatov|
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka  |  32  | 6,10 |  /  |
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|Socialni demokrati              |  59  | 11,24 |  /  |
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|Slovenska demokratska stranka – SDS      |  126  |  24  |  1  |
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|EU demokrat                  |  13  | 2,48 |  /  |
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|SLS Slovenska ljudska stranka         |  153  | 29,14 |  2  |
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|Liberalna demokracija Slovenije        |  116  | 22,10 |  2  |
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
|DeSUS – Demokratična stranka upokojencev   |  26  | 4,95 |  /  |
|Slovenije                   |     |    |     |
+----------------------------------------------+----------+--------+---------+
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Jožef Senica – Slovenska demokratska stranka – SDS,
2. Jurij Krivec – SLS Slovenska ljudska stranka,
3. Milan Brilej – SLS Slovenska ljudska stranka,
4. Mirko Kunst – Liberalna demokracija Slovenije,
5. Franc Černelič – Liberalna demokracija Slovenije.
V.
Svet Krajevne skupnosti Buče
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Buče so določene štiri volilne enote, v katerih se je volilo skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti:
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Alojz Godler 2. Simona Bovha 3. Milenca Krajnc 4. Ana Kostanjšek 5. Mirko Dobravc 6. Albin Plevnik 7. Danijel Čepin.
 
Svet Krajevne skupnosti Kozje
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kozje je določeno šest volilnih enot, v katerih se je volilo skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti:
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Miloš Čepin 2. Anton Lesnika 3. Veljko Kolar 4. Roman Gradišek 5. Ervin Perčič 6. Marjana Hartl 7. Karel Jagrič 8. Edita Leskovšek 9. Karel Gorjup 10. Rafko Šturbej 11. Marija Klavžar.
 
Svet Krajevne skupnosti Lesično
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lesično je določeno pet volilnih enot, v katerih se je volilo skupno enajst članov sveta krajevne skupnosti:
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Robert Volavšek 2. Milan Škrjanc 3. Angela Čepin 4. Marko Romih 5. Marta Bostner 6. Vihelm Polutnik 7. Ivan Potočnik 8. Ivan Lupše 9. Martina Omerzel 10. Franc Plahuta 11. Milan Turk.
 
Svet Krajevne skupnosti Podsreda
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podsreda je določeno pet volilnih enot, v katerih se je volilo skupno devet članov sveta krajevne skupnosti:
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Franc Černelič 2. Olga Simončič 3. Karl Šmajdek 4. Janez Bračun 5. Marko Kunej 6. Milena Jagrič 7. Alfonz Kunej 8. Albina Krošelj 9. Matej Pečnik.
 
Svet Krajevne skupnosti Osredek
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Osredek je določena ena volilna enota, v kateri se je volilo skupno pet članov sveta krajevne skupnosti:
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Karl Kunej 2. Jože Okrošek 3. Alojz Jagrič 4. Sonja Haler 5. Dušan Zupan.
 
Svet Krajevne skupnosti Zagorje
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zagorje so določene tri volilne enote, v katere se je volilo skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti:
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Darko Kolar 2. Marko Zalokar 3. Terezija Trupi 4. Franc Žlender 5. Daniel Zalokar 6. Vekoslav Brilej 7. Polonca Potočnik.
VI.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so volitve dne 22. 10. 2006 potekale v skladu z zakonom, in ni ugotovila nobenih nepravilnosti.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Kozje
Andreja Reher l.r.

AAA Zlata odličnost