Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4814. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan, stran 11785.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komisija Občine Škocjan na 8. redni seji, ki je bila 23. 10. 2006 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Škocjan
Občinska volilna komisija Občine Škocjan je, na seji dne 23. 10. 2006, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah župana Občine Škocjan:
1. V volilne imenike na območju Občine Škocjan je bilo vpisanih 2530 volivcev. Po volilnih imenikih je glasovalo 1676 volivcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1676.
3. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je bilo skupaj neveljavnih 29 glasovnic.
4. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Škocjan z 913 glasovi, oziroma 55,43% izvoljen kandidat Anton Zupet, rojen 24. 4. 1965, stanujoč Škocjan 20, p. Škocjan.
To poročilo se pošlje županu, Republiški volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter objavi v Uradnem listu RS, občinskem uradnem glasilu, oziroma se posreduje na vsako gospodinjstvo v občini.
Št. 041-0027/2006
Škocjan, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Škocjan
Bojan Avbar l.r.

AAA Zlata odličnost