Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4815. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan, stran 11785.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US, v nadaljevanju: ZLV) je Občinska volilna komisija Občine Škocjan na 8. redni seji, ki je bila 23. 10. 2006, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Škocjan
Občinska volilna komisija Občine Škocjan je, na seji dne 23. 10. 2006, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah članov Občinskega sveta Občine Škocjan:
1. V volilne imenike na območju Občine Škocjan je bilo vpisanih 2530 volivcev. Po volilnih imenikih je glasovalo 1676 volivcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1676.
3. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je bilo skupaj neveljavnih 57 glasovnic.
4. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 13. in 14. člena ZLV, Sklepom Občinskega sveta Občine Škocjan št. 00601-10/98 (Uradni list RS, št. 76/02) ter Sklepa OS o spremembi sklepa št. 00601-10/98 z dne 19. 9. 2006, ugotovila, da je podeljenih 12 mandatov. Mandati so bili razporejeni glede na količnike po D´Hondtovem sistemu, in sicer listam, kakor sledi:
Glasov  % glasov  Št. in ime liste          Št. mandatov
-------------------------------------------------------------------
165   10,19   Lista za razvoj Občine Škocjan   1
269   16,62   Slovenska ljudska stranka     2
112   6,92    Samostojni kandidat Franci Matko  1
192   11,86   Socialni demokrati         1
150   9,26    Liberalna demokracija Slovenije  1
61    3,77    Lista za ljudi           0
97    5,99    Obrtniško podjetniška lista    1
237   14,64   Neodvisna lista          2
102   6,30    Aktivna Slovenija         1
234   14,45   Slovenska demokratska stranka   2
-------------------------------------------------------------------
1619   100                      12
-------------------------------------------------------------------
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet Občine Škocjan, za mandatno obdobje 2006–2010, izvoljeni naslednji kandidati, ob upoštevanju dejstva, da je za župana izvoljen Anton Zupet, ki je sicer prvi na listi Slovenske ljudske stranke (v nadaljevanju je to dejstvo že upoštevano):
Št. in ime liste           Št. mandatov  Ime in priimek
--------------------------------------------------------------------
1. Lista za razvoj Občine Škocjan  1       ROBERT POVŠE
2. Slovenska ljudska stranka     2       MARTINA LENART
                          FRANCI KOCJAN
3. Samostojni kandidat Franci Matko 1       FRANCI MATKO
4. Socialni demokrati        1       JANEZ POVŠIČ
5. Liberalna demokracija Slovenije  1       JOŽE GIODANI
6. Lista za ljudi          0
7. Obrtniško podjetniška lista    1       JANEZ LENART
8. Neodvisna lista          2       SLAVKO PUNGERŠIČ
                          SILVO VENE
9. Aktivna Slovenija         1       UROŠ KOCJAN
10. Slovenska demokratska stranka  2       JOŽE KAPLER
                          BOJAN JERAK
--------------------------------------------------------------------
                   12       12
--------------------------------------------------------------------
To poročilo se pošlje županu, Republiški volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter objavi v Uradnem listu RS, občinskem uradnem glasilu oziroma se posreduje na vsako gospodinjstvo v občini.
Št. 041-0028/2006
Škocjan, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Škocjan
Bojan Avbar l.r.

AAA Zlata odličnost