Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4233. Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo) (ZON-UPB2)
4234. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB2)
4235. Zakon o brezplačni pravni pomoči (uradno prečiščeno besedilo) (ZBPP-UPB1)

MINISTRSTVA

4236. Pravilnik o tehničnih zahtevah za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme
4237. Pravilnik o spremembah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
4238. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2004

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4239. Splošni akt o minimalnem naboru zakupljenih vodov
4240. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke
4241. Splošni akt o preglednosti in objavi informacij

OBČINE

Ajdovščina

4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina

Beltinci

4243. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Beltinci

Bled

4244. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o zavrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled
4245. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled

Celje

4246. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4247. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Idrija

4248. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Industrijska cona Godovič

Koper

4249. Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi "dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina"
4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (marina in komunalni privezi, v letu 2004)
4251. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obala med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola, v letu 2004)
4252. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (obalno območje Ankarana - Ancarano, v letu 2004)
4253. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (razširitev urbanih površin na Ankaransko bonifiko, v letu 2004)
4254. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (vinske kleti, turistične kmetije, v letu 2004)

Ljubljana

4255. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

Zavrč

4256. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč

Zreče

4257. Program priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
AAA Zlata odličnost