Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4241. Splošni akt o preglednosti in objavi informacij, stran 11661.

Na podlagi drugega odstavka 84. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04, 86/04), izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o preglednosti in objavi informacij
1. člen
(uvodna določba)
Ta splošni akt ureja preglednost in objavo informacij o veljavnih cenah in tarifah ter o splošnih pogojih dostopa do in uporabe javno dostopnih telefonskih storitev.
2. člen
(preglednost in objava informacij)
Operaterji javnih telefonskih omrežij oziroma javno dostopnih telefonskih storitev (v nadaljnjem besedilu: operaterji) morajo javno objaviti:
1. Ime in naslov operaterja.
2. Ponujene javno dostopne telefonske storitve:
– obseg javno dostopnih telefonskih storitev z opisom ponujenih javno dostopnih telefonskih storitev in z navedbo, kaj je vključeno v priključnino in mesečno naročnino (na primer: dostop do pomoči pri posredovanju klicev, imeniki, imeniške storitve, selektivna zapora klicev, razčlenitev računa, storitve vzdrževanje in podobno);
– standardne cene:
(a) za dostop (priključnina, mesečna naročnina),
(b) za uporabo javno dostopnih telefonskih storitev (cene klicev),
(c) za vzdrževanje, ki ni vključeno v mesečno naročnino,
(d) podrobnosti o ponujenih standardnih popustih,
(e) posebne tarife, če jih izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev ponujajo.
– morebitna nadomestila in povračila za storitve, ki niso izvedene v skladu s dogovorjeno kakovostjo, vključno s posebnimi podrobnostmi vseh ponujenih odškodninskih/povračilnih shem;
– ponujene storitve vzdrževanja;
– standardne pogodbene pogoje, kot so:
(a) čas veljavnosti pogodbe (standarden, minimalen),
(b) pogoji za podaljšanje pogodbe,
(c) pogoji za spremembo pogodbe,
(d) pogoji za prekinitev pogodbe.
3. Mehanizme reševanja sporov.
4. Informacije o pravicah glede javno dostopnih telefonskih storitev, ki jih operater ponuja, vključno z:
– razčlenitvijo računa;
– selektivno zaporo klicev za določene vrste izhodnih klicev;
– sistemih predplačila;
– obročnim odplačevanjem priključnine;
– neplačevanjem računov;
– tonskim izbiranjem ali DTMF (dvotonskim večfrekvenčnim izbiranjem);
– prikazom identitete kličočega.
3. člen
(obveščanje agencije)
(1) Operaterji so dolžni obvestiti Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) o objavi v tem splošnem aktu predpisanih informacij, vključno z naslovom spletnega mesta.
(2) Operaterji so dolžni agencijo obvestiti tudi pred vsako spremembo v tem splošnem aktu predpisanih informacij.
(3) Agencija bo na spletni strani objavila mesta objav v tem splošnem aktu predpisanih informacij in povezave na naslove spletnih strani operaterjev.
4. člen
(prehodne določbe)
Operaterji so dolžni obvestiti agencijo o že objavljenih v tem splošnem aktu predpisanih informacijah, vključno z naslovom spletnega mesta, v 30 dneh po uveljavitvi tega splošnega akta.
5. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. avgusta 2004.
EVA 2004-2812-0008
Nikolaj Simič l. r.
Direktor