Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4246. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 11673.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
TARIFNA SKUPINA                cena v SIT/m3
1. Odjem plina do 250 m3 letno            104,52
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno        66,70
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno      66,01
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno     64,76
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje, z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od 1. 8. 2004 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi znižanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 8. 2004.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 5. 2004 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70 SIT/m3 zemeljskega plina. Taksa se ni obračunavala v času, ko Energetika Celje d.o.o. koristi dovoljenje za porabljene količine, ki niso obremenjene s takso.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 10. avgusta 2004.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor