Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4256. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, stran 11704.

Na podlagi 13. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99 in 37/02) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 12. redni seji dne 22. 6. 2004 in Občinski svet občine Zavrč na 18. redni seji dne 28. 6. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Cirkulane-Zavrč
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cirkulane-Zavrč (Uradni list RS, št. 42/02 in 14/03) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da glasi: »Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Cirkulane-Zavrč«.
2. člen
V četrti alinei prvega odstavka 15. člena se besedilu svet staršev doda besedilo »na vsaki lokaciji šole«.
3. člen
Sprememba odloka začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 42-2004
Gorišnica, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Gorišnica
Jože Kokot l. r.
Št. 032-01-1/2002-2
Zavrč, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.