Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4247. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 11673.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih
– variabilni del cene          8,219 SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene  367,880 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za VARIABILNI DEL CENE, velja od 10. 8. 2004 in za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 10. 2003.
Občina Štore
– obračun po merilcih
– variabilni del cene          9,501  SIT/KWh
– priključna moč – fiksni del cene  366,140  SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za VARIABILNI DEL CENE, velja od 11. 8. 2004 in za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 10. 2003.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 38/04).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 10. avgusta 2004.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor