Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004

Kazalo

4245. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 11672.

Na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 116/00), je Občinski svet občine Bled, na 3. izredni seji, dne 25. 8. 2004 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje planske celote Bled
I
Sprejme se obvezna razlaga dela prve alinee točke 1.1., 13. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 54/04), ki se glasi: ».....; možno je načrtovanje stanovanjske stavbe z apartmaji pod pogojem, da je primarna raba stanovanjska,«.
II
Določi se, da je navedena določba odloka izpolnjena, če je v objektu načrtovana gradnja ene stanovanjske enote, apartmaji pa so namenjeni oddajanju kot dejavnosti lastnika, kar mora biti razvidno iz zasnove objekta in instalacij (skupni priključki brez odštevalnih števcev, skupno ogrevanje), pri čemer število apartmajskih enot v objektu ni omejeno, prav tako ne skupna površina apartmajev v odnosu do skupne površine stanovanja.
III
Ta razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled in velja z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 01505-1/2004
Bled, dne 25. avgusta 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.