Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

361. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših in deleža knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki ga je možno upoštevati v ceni storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

337. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2004
338. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov

OBČINE

Idrija

340. Sklep o razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestnega jedra Idrije

Litija

339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Litija in Šmartna

Majšperk

341. Ponovna javna razgrnitev in javna razprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 2004

Mozirje

342. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje
343. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2004

Novo mesto

344. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu Učno razvojnega centra za krajino in šport - Golf Otočec

Pivka

345. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2004
346. Odlok o podrobnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
347. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Pivka

Polzela

348. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polezela - OE Vrtec Polzela

Postojna

349. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
350. Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Postojna

Ravne na Koroškem

351. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Rogatec

352. Odlok o varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Rogatec
353. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogatec
354. Sklep o določitvi splošnih ter posebnih parkirišč za osebna vozila ter parkirišča za tovorna vozila na območju naselja Rogatec

Šempeter-Vrtojba

355. Odlok o zaščiti in oskrbi domačih živali

Šmartno pri Litiji

356. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
357. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk

Žalec

358. Odlok o ureditvenem načrtu za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji
359. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec

Železniki

360. Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004

POPRAVKI

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-D)
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-C)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti