Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

341. Ponovna javna razgrnitev in javna razprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986-2000, dopolnjenega v letu 2004, stran 864.

Na podlagi 32. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) Občina Majšperk objavlja
P O N O V N O J A V N O R A Z G R N I T E V
in javno razpravo osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 2004
1. Javna razgrnitev bo od 4. 2. 2004 do vključno dne 13. 2. 2004 med uradnimi urami v sejni sobi Občine Majšperk, Majšperk 32a, Majšperk.
Ponovna javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Majšperk za obdobje 1986-2000 je predpisana po zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Zainteresirani imajo pravico podati svoje predloge in priporočila v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Majšperk za obravnavano območje v pisni obliki ali ustno na zapisnik na naslov pripravljalca prostorskega izvedbenega akta, to je: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
2. Javna razprava bo dne 11. 2. 2004 ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Majšperk, Majšperk 32a.
Na javni razpravi bodo predstavniki pripravljalca in načrtovalca prostorskega izvedbenega akta tolmačili osnutek odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Majšperk.
Št. 035-21-01/04
Majšperk, dne 6. januarja 2004.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost