Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

343. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2004, stran 866.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00) je Občinski svet občine Mozirje, na 8. redni seji dne 10. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Mozirje za leto 2004
I
Lokalne skupnosti v skladu z zakonom o političnih strankah, financirajo stranke.
Pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da je vložila zahtevek.
II
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,3% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).
III
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun stranke, in sicer mesečno po dvanajstinah.
IV
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 062-02/03-09
Mozirje, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.