Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

340. Sklep o razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestnega jedra Idrije, stran 864.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) ter 16. in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list. RS, št. 1/01 in 33/01) je župan dne 20. 1. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestnega jedra Idrije ki ga je izdelalo podjetje Detajl d.o.o., Glavni trg 1, Vipava v novembru 2003.
2
Javna razgrnitev traja od 6. 2. 2004 do 20. 2. 2004.
3
Predlog dokumenta bo razgrnjen na Občini Idrija, Služba za urejanje prostora in varstvo okolja, Mestni trg 1, Idrija, ter na sedežu Krajevne skupnosti Idrija, Mestni trg 2, Idrija.
4
Javna obravnava predloga dokumenta bo 17. 2. 2004 ob 18. uri, v sejni sobi Občine Idrija, Mestni trg 1.
5
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organizacije in organi pripombe na razgrnjen predlog v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih.
6
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 303-02/2003-01
Idrija, dne 20. januarja 2004.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.