Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2004 z dne 27. 1. 2004

Kazalo

359. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec, stran 921.

Na podlagi 66. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 144. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/96) ter 18. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03) je Občinski svet občine Žalec na 12. seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
1. člen
V odloku o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01, 37/01, 19/03) se 13. člen dopolni, tako da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Kolikor investitorji iz prvega in drugega odstavka tega člena plačajo odmerjeni komunalni prispevek v roku 8 dni od izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka, se jim prizna 5% popust. Če višina odmerjenega komunalnega prispevka presega 10,000.000 SIT, se investitorjem prizna 7,5% popust".
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0002/2001
Žalec, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.