Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1043. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2003
1044. Uredba o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za gospodarske čebelje družine za leto 2003
1045. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu 2003
1046. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002 - 2003 (EKO 2, EKO 3)
1047. Uredba o neposrednih plačilih za rejo plemenskih živali za leto 2003
1048. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z žiti
1049. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za sladkor
1050. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s hmeljem
1051. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem
1052. Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
1053. Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
1054. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1055. Uredba o ureditvi trga za goveje meso
1071. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
1072. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

MINISTRSTVA

1056. Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
1057. Pravilnik o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1058. Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnih programih za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe in Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj
1059. Pravilnik o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta sodnikov
1060. Pravilnik o spremembah pravilnika o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na okrajnih sodiščih
1061. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1062. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2003

OBČINE

Brezovica

1063. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2003
1064. Sklep o financiranju političnih strank

Kočevje

1065. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2003

Krško

1066. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "odloka o ureditvenem načrtu Zdole"

Ljubljana

1067. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Mislinja

1068. Odlok o območju predkupne pravice Občine Mislinja
1069. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mozirje

1070. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti