Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1066. Sklep o javni razgrnitvi osnutka "odloka o ureditvenem načrtu Zdole", stran 3451.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter odločbe US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98 in 59/99) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) župan Občine Krško dne 7. 3. 2003 izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka »odloka o ureditvenem načrtu Zdole«
I
Javno se razgrne osnutek odloka, ki se nanaša na ureditveni načrt Zdole.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, v prostorih Oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, v času uradnih ur občinske uprave ter v prostorih Krajevne skupnosti Zdole, Zdole 29c, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v dvorani Doma Bena Zupančiča, Zdole 18, dne 23. 4. 2003 ob 19. uri.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-14/99-502
Krško, dne 7. marca 2003.
Župan
Občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost