Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1049. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za sladkor, stran 3368.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o ureditvi trga za sladkor
1. člen
V uredbi o ureditvi trga za sladkor (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01 in 34/02) se v prvem odstavku 3. člena besedilo “proizveden v tržnem letu 2002/2003, znaša 105 SIT/kg sladkorja” nadomesti z besedilom “proizveden v tržnem letu 2003/2004, znaša 110 SIT/kg sladkorja”.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo “za tržno leto 2002/2003 znaša 8,3 SIT/kg” nadomesti z besedilom “za tržno leto 2003/2004 znaša 9 SIT/kg”.
3. člen
V 5. členu se v prvi alinei tretjega odstavka besedilo »sladkorno peso prideluje na najmanj 0,3 ha« nadomesti z besedilom »sladkorno peso prideluje na skupno najmanj 0,3 ha in da strnjena posejana površina pese (poljina) znaša vsaj 0,2 ha«.
V drugi alinei tretjega odstavka se besedilo »najkasneje do 30. maja v tekočem letu« nadomesti z besedilom »najkasneje do 31. maja v tekočem letu«.
V petem odstavku se besedilo »od 25. aprila do 24. maja« nadomesti z besedilom »od 20. marca do 30. aprila«.
V šestem odstavku se besedilo »Če skupna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višine neposrednih plačil tega člena sorazmerno zmanjšajo« nadomesti z besedilom »Sredstva se upravičencem izplačujejo od 16. oktobra tekočega leta do 31. marca naslednjega koledarskega leta. Praviloma se sredstva izplačajo v enem delu, lahko pa se, glede na razpoložljiva sredstva proračuna, izplačajo tudi tako, da se en del sredstev izplača v tekočem letu, drugi del pa do 31. marca naslednjega leta.«.
4. člen
Ta uredba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-13/2001-4
Ljubljana, dne 6. marca 2003.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost