Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2003 z dne 14. 3. 2003

Kazalo

1068. Odlok o območju predkupne pravice Občine Mislinja, stran 3451.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 20. in 55. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski svet občine Mislinja na 4. seji dne 13. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o območju predkupne pravice Občine Mislinja
1. člen
S tem odlokom je določeno območje, na katerem Občina Mislinja lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah.
2. člen
Območje predkupne pravice obsega vse nepremičnine na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij v Občini Mislinja.
3. člen
Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka je določeno v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Mislinja v letu 2001 (Prostorski plan Občine Mislinja z Urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom, Uradni list RS, št. 82/01).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46505-0001/2003
Mislinja, dne 13. marca 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost