Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999, Kazalo


MINISTRSTVA

3492. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
3493. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
3494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah
3496. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev
3497. Pravilnik o notranji kontroli
3498. Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu

BANKA SLOVENIJE

3499. Sprememba navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
3500. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino
3520. Sklep o spremembi sklepa o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov
3521. Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3501. Poročilo o gibanju plač za junij 1999

OBČINE

Benedikt

3502. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Benedikt

Bloke

3503. Sklep o uskladitvi cen odvoza odpadkov v Občini Bloke v letu 1999

Gornji Petrovci

3504. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Gornji Petrovci

Kozje

3505. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 1998
3506. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1999

Novo mesto

3507. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
3508. Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno industrijsko cono Livada
3509. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Šentjernej in Občino Škocjan ter delitvi premoženja prejšnje Občine Novo mesto na dan 31. 12. 1994
3510. Sklep o spremembah sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dolž
3511. Sklep o spremembah sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podgrad
3512. Sklep o spremembah sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mali Slatnik
3513. Sklep o spremembah sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Uršna Sela
3514. Sklep o spremembah sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Gabrje

Odranci

3515. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 1999
3516. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Odranci
3517. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Odranci
3518. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, ki se nanaša na območje Občine Odranci ter osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Odranci

Razkrižje

3519. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 1999
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti