Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3499. Sprememba navodila za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, stran 9092.

Na podlagi 4. točke sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 73/95) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S P R E M E M B O N A V O D I L A
za izpolnjevanje obrazcev o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1. Spremembe obrazcev:
– spremeni se obrazec SPI-A1: PLAČILNE KARTICE DOMAČIH IZDAJATELJEV
dosedanja stolpca 5 in 6 z besedilom “Število neveljavnih kartic” se nadomesti z besedilom “Število blokiranih veljavnih kartic”,
– spremeni se obrazec SPI-A3: BANČNI AVTOMATI V MREŽI
za stolpcem 2 se doda stolpec 3 z besedilom “Šifra kartice”, dosedanji stolpci 3 do 10 postanejo stolpci 4 do 11,
– spremeni se obrazec SPI-A4: ČEKI DOMAČIH IZDAJATELJEV
črta se zadnji del naslova “in promet preko POS terminalov”. Briše se stolpca 9 in 10, “Promet preko POS terminalov”,
– doda se nov obrazec SPI-A6: UPORABA ELEKTRONSKIH PRODAJNIH MEST (POS TERMINALOV).
2. Spremembe v točkah navodil:
– spremeni se zadnji odstavek 5. točke navodila in se glasi:
v 3. in 4. stolpec se vpišejo podatki o stanju izdanih veljavnih kartic na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča. V stolpca 5 in 6 se vpiše število blokiranih veljavnih kartic s strani izdajatelja (stolpec 5) oziroma s strani imetnika (stolpec 6) v četrtletju, za katerega se poroča. V stolpce 7 do 10 se vpiše promet v četrtletju, za katerega se poroča,
– spremeni se zadnji stavek 7. točke navodila in se glasi:
v 3. stolpec se vpiše šifro plačilne kartice, na katero se nanašajo podatki o prometu v četrtletju. V primeru dviga s čekovno kartico, ki ni plačilna kartica, se šifre ne navede. V stolpce 4 do 11 se vpiše promet v četrtletju, za katerega se poroča,
– spremeni se naslov 8. točke navodila – črta se besedilo “in promet preko POS terminalov” ter spremeni se zadnji stavek 8. točke navodila in se glasi:
v stolpce 3 do 8 se vpiše podatke o pometu v četrtletju, za katerega se poroča,
– za 9. točko navodila se doda nova, 10. točka in se glasi:
10. OBRAZEC SPI-A6: UPORABA ELEKTRONSKIH PRODAJNIH MEST (POS TERMINALOV)
Obvezniki poročanja so upravljalci mrež POS terminalov. V 1. stolpec se vpiše šifra kartice, na katero se nanašajo podatki o prometu v četrtletju, za katerega se poroča. V stolpca 2 in 3 se vpiše podatke o opravljenih transakcijah preko POS terminalov v četrtletju, za katerega se poroča. V stolpce 4 do 10 se vpiše podatke o zavrnjenih transakcijah preko POS terminalov v četrtletju, za katerega se poroča. V stolpca 4 do 5 se navede podatke o zavrnjenih transakcijah zaradi prisotnosti kartice na t. i. STOP listi. V stolpca 6 do 7 se navede podatke o zavrnjenih transakcijah zaradi preseganja individualnega mesečnega kartičnega limita imetnika kartice. V primeru uporabe debetne kartice se tu navede podatke o zavrnitvah transakcij zaradi neustreznega stanja na tekočem računu imetnika. V stolpce 8 do 10 se navede podatke o zavrnitvah transakcij zaradi drugih razlogov, navede se kratek komentar razlogov,
– dosedanje točke 10. do 13. navodila postanejo točke 11. do 14.
3. Te spremembe navodila začnejo veljati 1. 10. 1999. Poročevalci poročila o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov z upoštevanjem sprememb navodila prvič pošljejo po stanju na dan 31. 12. 1999.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti