Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1999 z dne 27. 8. 1999

Kazalo

3510. Sklep o spremembah sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dolž, stran 9123.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločbe US RS, Uradni list RS, št. 38/96, 43/96) in poročila o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka, je Svet KS Dolž dne 12. 5. 1999 sprejel
S K L E P
o spremembah sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dolž
1. člen
V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dolž (Uradni list RS, št. 50/99), se popravi 5. člen tako, da glasi:
“5. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na prehodnem žiro računu KS Dolž, št. 52100-842-085-82362, pri Agenciji za plačilni promet, Podružnica Novo mesto.“
2. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Dolž, dne 9. avgusta 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Dolž
Stanislav Šalehar l. r.